Ngày 6-5, UBND TP Cần Thơ đã ban hành Quyết định số 1069/QĐ-UBND về việc bãi bỏ một quyết định về thu hồi đất thực hiện dự án trên địa bàn quận Ninh Kiều.

Cụ thể, Điều 1 của Quyết định 1069 nêu: “Bãi bỏ Quyết định số 1043/QĐ-UBND ngày 25-4-2007 của UBND TP Cần Thơ về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đài Thông tin duyên hải Cần Thơ tại khu đô thị đường Nguyễn Văn Cừ đến Quốc lộ 91B, thuộc phường An Khánh, quận Ninh Kiều”.

Cần Thơ: Xóa một dự án 12 năm ở quận Ninh Kiều - ảnh 1
Văn bản của UBND TP Cần Thơ.

Cũng theo Quyết định 1069, “kể từ ngày ban hành Quyết định này, Công ty Thông tin điện tử hàng hải Việt Nam không còn nhiệm vụ thực hiện đầu tư trong khu đất trên”.

“Giao UBND quận Ninh Kiều có trách nhiệm rà soát và bãi bỏ các văn bản do UBND quận ban hành có liên quan đến dự án nêu trên; Tổ chức công bố cho tổ chức và người dân trong khu đất trên biết để thực hiện các quyền và nghĩa vụ của người sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật về đất đai” – Điều 2 của Quyết định 1069 nêu.