(PL)- “Chậm nhất trong 15 ngày kể từ ngày nhận được công văn này, Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn TNHH MTV và Công ty Kings Harmony International Ltd có trách nhiệm giao 23 căn hộ thuộc dự án Khu cao ốc liên hợp gia cư và thương mại Thuận Kiều cho TP theo đúng ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng, ý kiến Bộ Tài chính và ý kiến Sở Tư pháp”.

UBND TP.HCM vừa có văn bản cho hay chấp thuận đề xuất như trên của Sở Xây dựng.

Theo đó, TP giao Sở Xây dựng chủ trì cùng các cơ quan liên quan hướng dẫn tiếp nhận, quản lý sử dụng 23 căn hộ nói trên theo đúng quy định. Đồng thời phối hợp Sở Tư pháp để nghiên cứu đề xuất biện pháp xử lý phù hợp quy định pháp luật để thực hiện thủ tục thu hồi 23 căn hộ thuộc dự án Thuận Kiều Plaza cho TP trong trường hợp quá thời hạn quy định nêu trên mà các đơn vị trên không bàn giao.

Dự án Thuận Kiều Plaza có thời hạn thuê đất 20 năm (tính từ ngày 31-1-1994). Hết thời hạn thuê đất, những phần công trình xây dựng chưa bán phải chuyển giao cho Nhà nước mà không bồi hoàn. Đến cuối năm 2014, dự án hết thời hạn sử dụng đất nhưng còn 23 căn hộ chưa bán nên các cơ quan chức năng đề nghị bàn giao các căn này cho TP.

Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn giải trình cho rằng tại thời điểm 2004, hợp doanh trên đã bán các căn hộ này qua việc nhận đăng ký và nhận tiền đặt cọc của khách hàng là 5%. Tuy nhiên, do nhiều lý do, đến thời điểm cuối cùng của giấy phép đầu tư là cuối năm 2004 việc ký hợp đồng chính thức với các khách hàng đặt cọc 23 căn hộ này vẫn chưa thực hiện được. Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn kiến nghị cho phép được tiếp tục bán 23 căn hộ nói trên.

Sở Tư pháp cho rằng theo phiếu đăng ký mua căn hộ do hai bên tự thỏa thuận, việc đặt cọc chỉ có giá trị 30 ngày nhằm đảm bảo ký kết hợp đồng mua bán nhà ở. Nhưng cho đến nay các bên vẫn chưa ký hợp đồng nên phiếu đăng ký đã bị hủy bỏ giá trị pháp lý.

CẨM TÚ