Chủ hộ tái định cư được mua thêm một căn tại cùng địa điểm
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị định 101/2015/NĐ về cải tạo, xây dựng lại chung cư, có hiệu lực thi hành từ ngày 10-12.
Theo đó, việc cải tạo, xây dựng lại chung cư phải triển khai thực hiện theo dự án, không thực hiện việc xây dựng lại đơn lẻ từng nhà, trừ trường hợp chung cư độc lập. Mỗi khu vực có chung cư cần cải tạo, xây dựng lại có thể triển khai một hoặc nhiều dự án phù hợp với quy hoạch đô thị do cơ quan có thẩm quyền phê duyệt và tiêu chuẩn, quy chuẩn xây dựng đã được ban hành.
Trường hợp doanh nghiệp kinh doanh bất động sản đầu tư vốn hoặc góp vốn với các chủ sở hữu chung cư để đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư thì chủ đầu tư dự án có trách nhiệm tổ chức phá dỡ theo quy định sau đây:
Chủ đầu tư dự án tự thực hiện việc phá dỡ chung cư nếu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật về xây dựng hoặc thuê tổ chức, cá nhân có năng lực về xây dựng để thực hiện việc phá dỡ;
Trước khi thực hiện phá dỡ, chủ đầu tư phải tổ chức lập phương án phá dỡ chung cư theo quy định tại điểm c của khoản này gửi Sở Xây dựng tổ chức thẩm định và phê duyệt. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận được phương án phá dỡ chung cư theo đề nghị của chủ đầu tư, Sở Xây dựng có trách nhiệm tổ chức thẩm định và phê duyệt phương án phá dỡ; nội dung phương án phá dỡ (tên dự án, địa điểm, số lượng, quy mô công trình…);
Trường hợp chung cư nguy hiểm mà phải cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp theo quyết định của UBND cấp tỉnh thì Sở Xây dựng có trách nhiệm đề xuất phương án di dời, bố trí tạm cư và phương án cưỡng chế phá dỡ khẩn cấp trình UBND cấp tỉnh phê duyệt.

Chủ hộ tái định cư được mua thêm một căn tại cùng địa điểm - ảnh 1
Chủ căn hộ chung cư cũ bị xây dựng lại có từ hai hộ khẩu trở lên được mua thêm căn hộ tại cùng địa điểm tái định cư theo giá kinh doanh.

Cũng theo nghị định này, chủ căn hộ chung cư cũ bị xây dựng lại có từ hai hộ khẩu trở lên được mua thêm căn hộ tại cùng địa điểm tái định cư theo giá kinh doanh do hai bên thỏa thuận.
Dự án đầu tư xây dựng lại chung cư sẽ miễn tiền sử dụng đất, tiền thuê đất và tiền chuyển mục đích sử dụng đất (nếu có) đối với toàn bộ phần diện tích đất được giao trong phạm vi dự án cho doanh nghiệp kinh doanh bất động sản là chủ đầu tư dự án đầu tư cải tạo, xây dựng lại chung cư. Ngoài ra, chủ đầu tư dự án còn được cung cấp miễn phí các thiết kế mẫu, thiết kế điển hình về nhà ở; được chỉ định thầu đối với các gói thầu cần triển khai ngay…
Điều khoản chuyển tiếp cũng quy định rõ: Trường hợp dự án đã được phê duyệt nhưng quá thời hạn 12 tháng, kể từ ngày được phê duyệt mà chủ đầu tư không triển khai thực hiện hoặc đã triển khai nhưng bị chậm quá 24 tháng so với tiến độ đã được phê duyệt mà nguyên nhân chủ quan được xác định do chủ đầu tư gây ra thì UBND cấp tỉnh ra quyết định thu hồi dự án để giao cho chủ đầu tư khác đảm nhận triển khai thực hiện theo quy định của nghị định này.
Đối với các dự án cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư đang triển khai thực hiện mà các cơ chế, chính sách ưu đãi chủ đầu tư được hưởng thấp hơn mức ưu đãi quy định tại nghị định này thì chủ đầu tư dự án được hưởng các cơ chế, chính sách ưu đãi quy định tại nghị định này.
Đ.LIÊN