(PL)- UBND TP Đà Nẵng vừa có báo cáo về việc tháo dỡ biệt phủ 100 tỉ đồng ở rừng Hải Vân (phường Hòa Hiệp Bắc, quận Liên Chiểu) của đại gia vàng Ngô Văn Quang.

Theo đó, UBND quận Liên Chiểu đã mời các ban, ngành liên quan đi kiểm tra thực tế và nhận thấy gia đình ông Quang đã tự nguyện tháo dỡ được hơn 80%. Do khối lượng công trình lớn cần địa điểm di dời nên ông Quang đề nghị giữ lại hai công trình chưa tháo dỡ làm nơi chứa đồ. Ông Quang cũng cam kết tháo dỡ ngay khi khỏi bệnh và tìm được nơi di chuyển.

Theo đó, UBND quận Liên Chiểu sẽ tiếp tục cử cán bộ theo dõi, đôn đốc và giám sát việc tháo dỡ các hạng mục còn lại trong thời gian sớm nhất.

LÊ PHI