Chủ tịch UBND TP.HCM, ông Nguyễn Thành Phong vừa ký quyết định công bố thủ tục hành chính thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng được chuẩn hóa tại TP.HCM.

Theo đó, Sở Xây dựng TPHCM sẽ chịu trách nhiệm cấp giấy phép xây dựng cho 7 loại công trình. Cụ thể, là cấp phép xây dựng cho trường hợp xây mới công trình cấp I, II không theo tuyến hoặc theo tuyến trong đô thị. Công trình trên tuyến, trục đường phố chính trong đô thị. Dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài.

Công trình của các cơ quan ngoại giao và các tổ chức quốc tế. Cấp giấp phép xây dựng theo giai đoạn cho công trình. Cấp giấy phép xây dựng cho dự án…

Chuẩn hóa lại chức năng của Sở Xây dựng TP.HCM - ảnh 1
Sở Xây dựng TP.HCM sẽ cấp phép cho 7 nhóm thủ tục hành chính

Thứ hai là cấp giấy phép xây dựng đối với công trình tôn giáo, khu vực bảo vệ di tích lịch sử và văn hóa, công trình tượng đài, tranh hoành tráng. Làm thủ tục cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo công trình.

Ngoài ra, Sở Xây dựng TP.HCM sẽ cấp giấy phép xây dựng đối với trường hợp sửa chữa, cải tạo và di dời công trình. Đồng thời, làm thủ tục điều chỉnh, gia hạn và cấp lại giấy phép xây dựng.

Trong khi đó, UBND các quận huyện sẽ chịu trách nhiệm cấp phép đối với trường hợp xây dựng mới công trình không theo tuyến và theo tuyến trong đô thị, công trình tín ngưỡng, quảng cáo và trạm thu phát sóng thông tin di động BTS.

UBND TP.HCM cũng giao UBND các quận huyện cấp giấy phép xây dựng cho nhà riêng lẻ, sửa chữa, cải tạo, di dời công trình. Đồng thời được phép điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng với những công trình thuộc thẩm quyền của mình phê duyệt.

Văn bản do ông Nguyễn Thành Phong nêu rõ, quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Bãi bỏ các quyết định công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực cấp giấy phép xây dựng thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Xây dựng và UBND các quận huyện đã được Chủ tịch UBND TP.HCM công bố trước đây.

Chuẩn hóa lại chức năng của Sở Xây dựng TP.HCM - ảnh 2