Đà Nẵng xin cơ chế bán nhà cho người nước ngoài
(PLO) - Việc Thành phố Đà Nẵng xin cơ chế bán nhà cho người nước ngoài nêu trong dự thảo nghị định, thì cần phải phải báo cáo, xin ý kiến của Quốc hội. 

Bộ Xây dựng vừa cho ý kiến về dự thảo nghị định cơ chế ưu đãi đặc thù TP.Đà Nẵng. Dự thảo này do UBND TP.Đà Nẵng soạn thảo

Theo đó, Bộ này đề nghị UBND TP.Đà Nẵng có sự cân nhắc, lựa chọn các đề xuất trong dự thảo nghị định phù hợp với tính đặc thù, điều kiện, năng lực cụ thể của TP.Đà Nẵng. Đồng thời, báo đảm sự chỉ đạo xuyên xuốt của Chính phủ và Thủ tướng trong phân cấp quản lý nhà nước trên địa bàn. 

Đà Nẵng xin cơ chế bán nhà cho người nước ngoài - ảnh 1

Đà Nẵng đề nghị có cơ chế ưu đãi đặc thù để phát triển. 

Mặt khác, Đà Nẵng cần bổ sung các số liệu, các phân tích đánh giá, để nêu bật được các lĩnh vực có tính đặc thù cần có cơ chế chính sách cụ thể riêng cho Đà Nẵng. Cùng với đó, bổ sung, phân tích các điều kiện, khả năng thực hiện đối với các nhiệm vụ của Chính phủ phân cấp cho TP.

Riêng việc bán nhà cho người nước ngoài nêu trong dự thảo nghị định, thì cần phải phải báo cáo, xin ý kiến của Quốc hội. Ngoài ra, đối với những đề xuất liên quan đến vấn đề của một giai đoạn như bán nhà ở xã hội đầu tư bằng vốn ngân sách, đề nghị Đà Nẵng nghiên cứu lập đề án riêng trình cấp có thẩm quyền theo quy định.

Theo Bộ Xây dựng, để khai thác và phát huy những tiềm năng và lợi thế của TP.Đà Nẵng cũng như giải quyết các thách thức trong quá trình phát triển và đô thị hóa, Bộ Xây dựng nhận thấy việc đề xuất các cơ chế chính sách để thúc đẩy quá trình phát triển bền vững, phù hợp với điều kiện và đặc điểm cụ thể của TP là cần thiết.

HOÀNG VÂN