Được biết, Bộ Quốc phòng đã làm việc với tỉnh Khánh Hòa về việc bán đấu giá khu đất này để có nguồn kinh phí đầu tư xây dựng sân bay Phan Thiết ở tỉnh Bình Thuận.

Trước mắt, tỉnh Khánh Hòa đã thành lập tổ giúp việc thực hiện đấu giá quyền sử dụng đất do giám đốc Sở TN&MT làm tổ trưởng. Các thành viên gồm lãnh đạo các sở, ngành liên quan như các sở KH&ĐT, Tài chính, Xây dựng, Cục Thuế tỉnh...

Tổ giúp việc có nhiệm vụ theo dõi, cập nhật, tổng hợp các nội dung ý kiến chỉ đạo có liên quan việc bán đấu giá. Từ đó hoàn thiện kế hoạch theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, cập nhật kết quả thực hiện chỉ đạo của tỉnh, đồng thời tham mưu để UBND tỉnh báo cáo Chính phủ, Bộ Quốc phòng xác định chính xác diện tích đấu giá và xin ý kiến về kế hoạch thực hiện.

Theo lãnh đạo UBND tỉnh Khánh Hòa, công việc quan trọng hiện nay là phải thành lập hội đồng định giá, chuẩn bị đấu giá, giao cho Bộ Quốc phòng 96,1 ha để làm sân bay Phan Thiết. Theo đó, các vướng mắc đất đai ở khu sực sân bay Nha Trang cũ sẽ nhanh chóng được tháo gỡ.