UBND quận 9, TP.HCM vừa ban hành Quyết định phê duyệt điều chỉnh cục bộ quy hoạch chi tiết đô thị tỉ lệ 1/500 khu nhà ở tại phường Phước Long B, quận 9. Theo đó, khu vực lập điều chỉnh quy hoạch gồm 2 khu vực.

Khu vực 1 là hai lô đất xây dựng nhà liên kế có sân vườn có ký hiệu F11 và F12 với diện tích khoảng 448m2. Giới hạn khu vực là phía Đông giáp đường D3. Phía Tây giáp đường giao thông và lô đất xây dựng nhà liên kế có sân vườn ký hiệu F10.

Điều chỉnh quy hoạch cục bộ ở quận 9 - ảnh 1
Quy hoạch chi tiết 1/500 của quận 9 điều chỉnh quy hoạch ở phường Phước Long B

Phía Nam giáp ba lô đất xây dựng nhà biệt thự có ký hiệu C01, C02, C03. Phía Bắc giáp ranh dự án khu nhà ở do Công ty TNHH Đầu tư Kinh doanh Bất động sản Phước Long làm chủ đầu tư.

Khu vực 2 gồm ba lô đất xây dựng nhà biệt thự có ký hiệu B01, B02, B22. Diện tích đường giao thông tiếp giáp lô B01 và B02 của đường D5. Quy mô điều chỉnh là 1.425m2.

Giới hạn khu vực là Phía Đông giáp đường D3. Phía Tây giáp hai lô đất xây dựng nhà biệt thự có ký hiệu B03 và B21. Phía Nam giáp ba lô đất xây dựng nhà biệt thự có ký hiệu A01, A02, A03. Phía Bắc giáp đường D4.

Điều chỉnh quy hoạch cục bộ ở quận 9 - ảnh 2