Cụ thể, TP sẽ lập quy hoạch tổng thể, điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000 để tiến hành xúc tiến, kêu gọi đầu tư đúng theo quy định. Theo chủ trương này, TP tuyệt đối không giao cho doanh nghiệp hay tư nhân tổ chức lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, ảnh hưởng đến mục tiêu chung của TP khu Đông.

Ủy ban cũng giao Sở KH&ĐT TP chủ trì, phối hợp với Sở QH-KT, UBND các quận 2, 9, Thủ Đức và các đơn vị liên quan khẩn trương rà soát trong danh mục dự án kêu gọi đầu tư của TP trên địa bàn trong thời gian vừa qua.

Đồng thời, các đơn vị xem xét những dự án nào đủ điều kiện, thỏa mãn các tiêu chí được đầu tư trong TP khu Đông để kêu gọi, lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đúng theo quy định.