Quyết định trên được Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai Võ Văn Chánh ký và có hiệu lực từ ngày 1-7-2020. 

Cụ thể, quy định này áp dụng đối với các loại đất ở, đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp. Loại đất được phép tách thửa được xác định theo mục đích sử dụng đất ghi trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất. 

Đối với đất ở, quy định diện tích tối thiểu của thửa đất sau tách thửa đối với đất ở tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, TP Biên Hòa) là 60 m2 (với điều kiện cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông có lộ giới bằng hoặc lớn hơn từ 4-19 m).

Đối với đất ở tại nông thôn, thửa đất sau khi tách thửa phải có có diện tích tối thiểu là 80 m2 (cạnh thửa đất tiếp giáp với đường giao thông lớn hơn hoặc bằng 4 m).

Riêng đối với các dự án trong khu dân cư, việc tách thửa đất thực hiện theo quy hoạch chi tiết xây dựng hoặc quy hoạch tổng mặt bằng sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

Đối với đất nông nghiệp, diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại đô thị (kể cả xã Long Hưng, TP Biên Hòa) là 500 m2. Diện tích tối thiểu thửa đất sau tách thửa đối với đất nông nghiệp tại nông thôn là 1000 m2.