Cụ thể, đối với nhà để bán giá trần là 3,3 triệu đồng/m2; đối với nhà cho thuê giá trần là 73.000 đồng/m2/tháng; đối với nhà cho thuê mua thanh toán trước 20% giá trị nhà, còn lại trả tiền thuê mua trong thời gian tối đa ba năm (trả góp trong ba năm) giá trần 89.000 đồng/m2/tháng.

Mức giá này áp dụng đối với nhà ở xã hội là loại nhà cấp IV do hộ gia đình, cá nhân xây dựng để bán, cho thuê, cho thuê mua. Hộ gia đình, cá nhân tự xác định giá nhưng không được cao hơn mức giá này. Quy định này có hiệu lực kể từ ngày 1-1-2017.