"Chúng tôi đã tháo dỡ toàn bộ hai tầng vi phạm (tầng 15, tầng 16) và đã được các cơ quan thẩm định, xác minh (thể hiện ở văn bản ngày 18-10-2019 của Sở Xây dựng TP và biên bản xác minh hiện trạng công trình ngày 27-2-2020 của cơ quan chức năng)" - ngày 16-4, văn bản của chủ đầu tư dự án gửi PLO cho biết.

Trước đó, Thanh tra Sở Xây dựng đã có quyết định xử phạt Công ty TNHH Đầu tư BĐS Tân Bình về hành vi thi công xây dựng sai thiết kế và buộc chủ đầu tư tự tháo dỡ 11 hạng mục, công trình xây dựng sai thiết kế được duyệt.

Trong diễn biến mới nhất, vừa qua, theo thẩm định của Thanh tra TP, dự án có hạng mục công trình không thể tiến hành tháo dỡ do ảnh hưởng đến an toàn của toàn bộ công trình.

Kết quả này cũng đã được đơn vị tư vấn tháo dỡ thẩm định và được giám định lần hai bởi Sở Xây dựng (thông qua Trung tâm Quản lý nhà và giám định xây dựng).

Từ đó, UBND TP.HCM chấp thuận ý kiến đề xuất của Sở Xây dựng và Thanh tra TP về việc không tháo dỡ phần diện tích vi phạm theo chủ trương phải bảo toàn, cân đối các chỉ tiêu quy hoạch chung của toàn dự án theo đúng quy định pháp luật.