Được làm một số hạng mục khi chưa có giấy phép xây dựng
(PL)- “Luật Xây dựng và Nghị định 15/2013 không có quy định chủ đầu tư phải xin phép khi thực hiện khảo sát xây dựng” .

Sở Xây dựng TP.HCM vừa có văn bản trả lời một số chủ đầu tư về việc khoan thử các cọc tại dự án để khảo sát, thí nghiệm hiện trường phục vụ cho thiết kế xây dựng công trình.

Theo Sở Xây dựng, các hạng mục trên thuộc thành phần công việc “khảo sát xây dựng” phục vụ thiết kế xây dựng quy định tại Luật Xây dựngNghị định 15/2013 nên không phải xin giấy phép. Tuy nhiên, chủ đầu tư phải tuân thủ các điều kiện như lựa chọn nhà thầu khảo sát đủ năng lực, nghiệm thu và báo cáo kết quả cho Sở Xây dựng…

CẨM TÚ