(PL)- “Việc giao đất cho doanh nghiệp triển khai dự án cần thực hiện đúng theo quy định của pháp luật nhưng cũng phải tiến hành nhanh để không làm lỡ việc đầu tư kinh doanh của doanh nghiệp và lãng phí nguồn lực đất đai”.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Lê Văn Khoa chỉ đạo Sở TN&MT tại hội nghị tổng kết công tác ngành tài nguyên môi trường TP năm 2016, ngày 18-1.

Ông Khoa nói: “Trong thời gian qua, nhiều doanh nghiệp than phiền họ muốn đóng tiền nhanh để thực hiện dự án nhưng khâu thẩm định giá cứ lòng vòng, chạy từ Sở TN&MT, Sở Tài chính tới UBND TP. Chạy tới chạy lui có khi mất sáu tháng đến một năm. Sau này TP quyết định cho tạm đóng để doanh nghiệp được triển khai dự án, nếu có chênh lệch thì bổ sung sau khiến doanh nghiệp rất phấn khởi”.

Ông Khoa cũng lưu ý có giao đất thì cũng phải có thu hồi nếu doanh nghiệp được giao đất mà sử dụng không đúng mục đích, không hiệu quả và lãng phí. “Sở TN&MT cần phải rà soát lại việc giao đất để tránh tình trạng nhiều doanh nghiệp không có đất để triển khai dự án, trong khi các doanh nghiệp khác lại có đất mà không chịu triển khai. Đây là một sự mất cân bằng mà trách nhiệm thuộc về chúng ta đã thiếu kiểm tra, kiểm soát” - ông Khoa nhấn mạnh.

Liên quan đến thủ tục hành chính trong lĩnh vực đất đai, ông Khoa chỉ đạo Sở TN&MT cần phải là sở đi đầu trong việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính. Phó chủ tịch TP cho rằng trong vài ba năm trở lại đây, việc tiếp cận các thủ tục đất đai của TP (một trong những tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh cấp địa phương - PV) vẫn còn tắc. Còn có hiện tượng “làm việc dưới gầm bàn” gây nhũng nhiễu, khó khăn cho doanh nghiệp khi thực hiện dự án. “Do đó, Sở TN&MT cần phải đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và người dân” - phó chủ tịch TP nhấn mạnh.

VIỆT HOA