Ngày 8 – 12, UBND TP.HCM đã chấp thuận việc giữ nguyên hiện trạng hạ tầng viễn thông của 2.748 trạm BTS của Chi nhánh Viettel TP.HCM đã xây dựng, lắp đặt và đưa vào khai thác sử dụng từ năm 2003 đến nay. Theo UBND TP.HCM, mục đích của việc này là để cung cấp dịch vụ thông tin di động cho người dân và doanh nghiệp được thông suốt.

Chi nhánh Viettel TP.HCM phải tự chịu trách nhiệm về chất lượng công trình và đảm bảo chất lượng, an toàn của các trạm BTS trong quá trình sử dụng. Đồng thời, chịu trách nhiệm trước các vấn đề mất an toàn công trình xây dựng trạm BTS của đơn vị nếu có xảy ra.

Giữ lại gần 2.750 công trình hạ tầng viễn thông - ảnh 1
Viettel đang có 2.748 trạm BTS tại TP.HCM

Tiếp tục kiểm định chất lượng công trình trạm BTS, lập quy trình bảo trì chung cho từng loại cột BTS. Tiến hành bảo dưỡng các trạm BTS, chỉnh trang và cải tạo trạm BTS hiện hữu theo đúng quy hoạch.  

UBND TP.HCM cũng giao Sở Thông tin Truyền thông phối hợp với Sở Xây dựng hướng dẫn và báo cáo việc thực hiện của Chi nhánh Viettel TP.HCM về đảm bảo chất lượng, an toàn các trạm BTS.

Tiếp tục hướng dẫn các doanh nghiệp viễn thông khác như Vinaphone, Mobifone, Gmobile, Vietnamobile thẩm định lại chất lượng toàn bộ công trình trạm BTS trên địa bàn TP.HCM.

Đánh giá kết quả kiểm định chất lượng công trình trạm BTS của doanh nghiệp viễn thông đã thực hiện và báo cáo UBND TP.HCM danh sách các trạm BTS đủ điều kiện, đảm bảo chất lượng công trình để cho phép tiếp tục tồn tại và vận hành khai thác.

Giữ lại gần 2.750 công trình hạ tầng viễn thông - ảnh 2