Trong năm, giá bán căn hộ tăng khoảng trên dưới 5%, giá bán đất nền có mức tăng cao hơn khoảng trên dưới 10%. Tuy nhiên, thị trường vẫn đang thiếu sản phẩm nhà ở xã hội, nhà ở thương mại giá rẻ, đặc biệt thiếu nhà ở thương mại cho thuê giá rẻ.

Cũng theo Horea, hiện trên địa bàn TP có khoảng 500 dự án bị ngừng triển khai, trong đó có nhiều dự án dở dang. “Đáng phê phán là có một số ít doanh nghiệp chưa hoàn thành phần móng chung cư, chưa có bảo lãnh ngân hàng, chưa giải chấp tài sản thế chấp... nhưng đã bán nhà hình thành trong tương lai cho người tiêu dùng. Điều này tiềm ẩn nhiều rủi ro cho người mua nhà” - hiệp hội cảnh báo.