Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) vừa có văn bản kiến nghị gửi Thủ tướng Chính phủ và Bộ Xây dựng bày tỏ sự lo ngại về việc các dự án nhà ở chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp hoặc đất phi nông nghiệp không có đất ở bị ách tắc hàng loạt. Lý do là trong Nghị định 30/2021 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 99/2015 quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở không quy định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với các trường hợp này.

Nghị định 99 quy định chỉ có các trường hợp nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất ở” hoặc có đất khác nhưng dính với đất ở thì mới được công nhận chủ đầu tư dự án xây dựng nhà ở thương mại. Còn lại, tất cả nhà đầu tư “có quyền sử dụng đất khác” nhưng không dính với đất ở (ví dụ 100% đất nông nghiệp) thì không được công nhận chủ đầu tư. Nghị định mới cũng không có quy định thủ tục lựa chọn chủ đầu tư đối với các trường hợp này.

Tính trong ba năm gần đây, TP có hơn 126 dự án nhà ở thương mại bị ách tắc thủ tục công nhận chủ đầu tư do các dự án này không đáp ứng được điều kiện có 100% đất ở. HoREA cho rằng quy định trên sẽ tiếp tục làm ách tắc các dự án nhà ở mà chủ đầu tư chỉ có quyền sử dụng đất nông nghiệp thuần hoặc đất phi nông nghiệp thuần, tác động tiêu cực đến môi trường đầu tư. Điều này sẽ gây thiệt hại rất lớn cho các doanh nghiệp, cho thị trường bất động sản và cả người mua nhà.