HoREA khuyến nghị doanh nghiệp địa ốc phát hành trái phiếu
(PL)- Hiệp hội Bất động sản (BĐS) TP.HCM (HoREA) vừa có khuyến nghị đối với các doanh nghiệp (DN) BĐS về việc phát hành trái phiếu để huy động vốn, làm đa dạng hóa các nguồn vốn và giảm bớt dần sự lệ thuộc vào nguồn vốn tín dụng ngân hàng.

Theo HoREA, Nghị định 163/2018 “Quy định về phát hành trái phiếu DN” của Chính phủ ban hành có hiệu lực thi hành kể từ ngày 1-2-2019, cho phép DN phát hành trái phiếu để thực hiện các chương trình, dự án đầu tư, để tăng quy mô vốn hoạt động hoặc để cơ cấu lại các khoản nợ của chính DN. Nghị định này có nhiều quy định mới và phù hợp hơn với tình hình hoạt động thực tiễn của DN như quy định loại hình trái phiếu DN xanh để đầu tư cho các dự án bảo vệ môi trường; quy định DN có báo cáo tài chính năm trước liền kề của năm phát hành được kiểm toán mà không còn yêu cầu “kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh của năm liền kề trước năm phát hành phải có lãi” như quy định trước đây…

Ông Lê Hoàng Châu, Chủ tịch HoREA, cho biết hiện nay nhiều DN BĐS đã phát hành thành công trái phiếu DN như Novaland, TTC Land, TNR... Trái phiếu DN đang ngày càng thu hút sự quan tâm của các nhà đầu tư do lãi suất cao hơn lãi suất tiền gửi tiết kiệm cùng kỳ hạn.

Với hành lang pháp lý hình thành, theo ông Châu chắc chắn thị trường phát hành trái phiếu sẽ tăng trưởng mạnh trong những năm sắp tới. Tuy nhiên, DN BĐS phải đảm bảo sử dụng đúng mục đích nguồn vốn huy động từ trái phiếu DN, thực hiện hiệu quả phương án sản xuất, kinh doanh và dự án đầu tư để đảm bảo lợi ích của DN và nhà đầu tư trái phiếu.

QH