Đây là một trong những mục tiêu quan trọng trong chương trình giảm ô nhiễm môi trường trên địa bàn TP.HCM (giai đoạn 2011-2015) vừa được UBND TP giao cho các đơn vị liên quan tổ chức thực hiện.

Theo yêu cầu của UBND TP.HCM, Sở Xây dựng chủ trì phối hợp với Sở TN&MT, UBND các quận, huyện kiểm tra ngay tất cả khu dân cư có diện tích từ 20 ha trở lên. Trong đó, cơ quan chức năng ưu tiên kiểm tra các dự án đã đi vào hoạt động nhưng chưa có hệ thống xử lý nước thải tập trung để xử lý nghiêm, buộc phải xây hệ thống xử lý. Kết quả kiểm tra phải báo cáo cho UBND TP trong tháng 1-2015.

Ngoài ra, UBND TP cũng giao cho Sở TN&MT chịu trách nhiệm rà soát dự án giảm ô nhiễm để có số liệu báo cáo chính xác về mục tiêu giảm 80% mức ô nhiễm nguồn nước ở khu vực nội thành và 60% ở ngoại thành.

TRUNG THANH