Cụ thể, bước 1 lập thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Bước 2, lập quy hoạch chi tiết 1/500 hoặc thỏa thuận quy hoạch tổng thể mặt bằng phương án kiến trúc công trình theo quy định của Luật Quy hoạch đô thị.

Bước 3, lập thủ tục giao thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo quy định của Luật Đất đai.

Bước 4, xác định nghĩa vụ tài chính, nộp tiền sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Bước 5, công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư, thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, cấp giấy phép xây dựng.

Trước đó, tại hội nghị gặp gỡ và trao đổi giữa lãnh đạo chính quyền TP.HCM với doanh nghiệp kinh doanh bất động sản hồi tháng 2, Hiệp hội Bất động sản TP.HCM (HoREA) đã có kiến nghị rút gọn quy trình phê duyệt dự án xuống năm bước để tạo điều kiện thuận lợi hơn cho doanh nghiệp.