Năm 2018, TP.HCM thu tiền sử dụng đất sụt giảm
(PL)- Theo số liệu tổng kết của Cục Thuế TP.HCM, năm 2018, tổng số thu thuế trên địa bàn hơn 269.000 tỉ đồng, tăng 12,6% so với năm 2017.

Một số khoản thu giảm so với cùng kỳ là tiền sử dụng đất giảm hơn 24%; thu tiền bán nhà thuộc sở hữu nhà nước giảm gần 18%; thu phí, lệ phí giảm hơn 11%.

Ông Trần Ngọc Tâm, Cục trưởng Cục Thuế TP.HCM, cho biết tiền sử dụng đất năm 2018 giảm mức sâu nhất kể từ năm 2014 trở lại đây. Nguyên nhân là do thực hiện chỉ đạo về rà soát lại các dự án đã có quyết định giao thuê, ảnh hưởng đến việc xác định nghĩa vụ tài chính của các dự án.

Theo Cục Thuế TP, nguyên nhân tăng thu thuế giá trị gia tăng 15% so với cùng kỳ - đạt mức tăng trưởng cao nhất từ năm 2015 chủ yếu từ các doanh nghiệp (DN) khu vực có vốn đầu tư nước ngoài và khu vực công thương nghiệp, dịch vụ ngoài quốc doanh. Số thu của hai khu vực này chiếm tỉ trọng 87% tổng số thuế giá trị gia tăng.

Thuế thu nhập DN năm 2018 tăng 15% so với cùng kỳ, đây là năm tăng trưởng cao nhất kể từ năm 2015 trở lại đây. Sự tăng trưởng chủ yếu do các DN ngoài quốc doanh (do xác định lại một số DN từ khu vực đầu tư nước ngoài sang khu vực công thương nghiệp và dịch vụ ngoài quốc doanh).

MINH LONG