Ngày 6 – 12, lãnh đạo Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM – HoSE cho biết, đã nhận được văn bản của Công ty Cổ phần Địa ốc Sài Gòn Thương Tín – Sacomreal về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Cụ thể, Sacomreal dự kiến phát hành 10.853.397 cổ phiếu. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 108,53 tỉ đồng. Nguồn vốn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần trên báo cáo tài chính công ty mẹ bán niên năm 2016 đã soát xét.

Theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 đã soát xét, nguồn thặng dư vốn cổ phần còn gần 442 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lên đến 436 tỷ đồng. Ngoài ra quỹ đầu tư phát triển và các quỹ khác thuộc vốn chủ sở hữu còn trên 117 tỷ đồng.

Sacomreal phát hành thêm gần 11 triệu cổ phiếu - ảnh 1
Dự án Jamona Golden Silk do Sacomreal làm chủ đầu tư ở quận 7

Trước đó, vào ngày 11 – 11, hơn 217 triệu cổ phiếu SCR của Sacomreal đã hủy niêm yết trên HNX để chuyển sàn giao dịch sang HoSE. Sau đó một tuần, hơn 217 triệu cổ phiếu SCR đã chính thức giao dịch trên HoSE với giá tham chiếu trong ngay giao dịch đầu tiên 9.140 đồng/cổ phiếu. Đến nay, cổ phiếu SCR đã giảm xấp xỉ 1.000 đồng/cổ phiếu về quanh mức 8.100 đồng/cổ phiếu.

Còn hồi tháng 11, Sacomreal cũng dự kiến phát hành 1 triệu trái phiếu mệnh giá 200.000 đồng/trái phiếu với kỳ hạn 2 năm. Lãi suất cố định dự kiến là 12%/năm, bằng hình thức ghi sổ. Đây là loại trái phiếu không chuyển đổi và có tài sản đảm bảo.

Trái phiếu phát hành sẽ được trả nợ bằng nguồn thu từ hoạt động kinh doanh và các nguồn thu khác của Tổ chức phát hành. Lãi suất được tính trên dư nợ thực tế và lãi trả 6 tháng một lần.

Việc phát hành được thực hiện riêng lẻ cho dưới 100 nhà đầu tư. Công ty chứng khoán MB là đại lý phát hành trái phiếu. Đợt phát hành này, Sacomreal sẽ thu về khoảng 200 tỉ đồng.

Sacomreal là công ty thành lập vào năm 2004. Lĩnh vực kinh doanh là bất động sản, đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng khu công nghiệp, khu dân cư, cho thuê kho bãi, nhà xưởng…. Tổng vốn kinh doanh theo báo cáo tài chính hợp nhất bán niên năm 2016 đã soát xét là gần 6,6 tỉ đồng.

Sacomreal phát hành thêm gần 11 triệu cổ phiếu - ảnh 2