Riêng đoạn từ nút giao Nguyễn Thái Sơn, quận Gò Vấp đến nút giao Trường Sơn, quận Tân Bình, Sở GTVT yêu cầu các đơn vị trực thuộc cấp phép, đốn hạ cây xanh trong Công viên Gia Định và bàn giao mặt bằng cho GS E&C làm đường xuyên công viên. Các quận Tân Bình và Gò Vấp cần sớm bàn giao mặt bằng còn lại theo tiến độ cam kết. Sở GTVT cũng yêu cầu Công ty SG E&C đề xuất điều chỉnh thiết kế nút giao Trường Sơn để Sở xem xét.

M.PHONG