Sẽ rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng
(PLO)- Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 23/NQ-CP về phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 3-2016.
Theo đó, Chính phủ yêu cầu các bộ, ngành, UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương tập trung tháo gỡ các vướng mắc, áp dụng phương pháp quản lý rủi ro trong quản lý chuyên ngành đối với hàng hóa xuất nhập khẩu; chấm dứt ban hành các quy định về điều kiện kinh doanh trái thẩm quyền;
Đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng và đăng ký sở hữu tài sản.

Sẽ rút ngắn thời gian cấp phép xây dựng - ảnh 1
Ảnh minh họa: INTERNET

Giao NHNN tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết.
Giao Bộ GTVT tiếp tục rà soát, đề xuất Điều chỉnh cơ chế, chính sách phù hợp với thực tế để thu hút đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng giao thông. Đẩy mạnh triển khai các đề án kết nối, nâng cao năng lực và hiệu quả của các phương thức vận tải, giảm áp lực cho vận tải đường bộ. Kiểm soát chặt chẽ hoạt động kinh doanh vận tải và tải trọng phương tiện.
NHNN Việt Nam có trách nhiệm điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, phối hợp chặt chẽ với chính sách tài khóa, kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ tăng trưởng kinh tế, duy trì ổn định thị trường tiền tệ; tiếp tục triển khai gói tín dụng cho vay hỗ trợ nhà ở 30.000 tỉ đồng theo Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 7-1-2013 với lãi suất ưu đãi cho đến khi giải ngân hết…
Về Chính phủ điện tử, Chính phủ yêu cầu các bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ, thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, chủ tịch UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương trực tiếp chỉ đạo hoàn thành liên thông văn bản điện tử với Văn phòng Chính phủ và chuẩn bị các điều kiện kỹ thuật cần thiết tích hợp thử nghiệm các dịch vụ công lên Cổng dịch vụ công quốc gia trước ngày 1-7.
Về tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài trên 49% có hoạt động vận tải từ trước khi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP có hiệu lực thi hành, Chính phủ thống nhất cho phép cấp phù hiệu đối với xe ô tô vận tải hàng hóa của các doanh nghiệp này phục vụ hoạt động sản xuất, kinh doanh chính của doanh nghiệp.
Giao Bộ GTVT nghiên cứu sửa đổi Nghị định số 86/2014/NĐ-CP của Chính phủ về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô, bảo đảm thống nhất với các quy định của pháp luật có liên quan.
L.THANH