UBND TP.HCM vừa giao Sở TN&MT thành lập đoàn thanh tra liên ngành việc đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật chính khu đô thị phát triển An Phú (88,03 ha) tại quận 2 và các dự án thành phần do Công ty cổ phần Địa ốc Thủ Thiêm đang thực hiện trong khu đô thị này.

Đồng thời, TP giao Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP phối hợp với Sở GTVT TP khẩn trương rà soát, lập dự thảo tờ trình cho UBND TP báo cáo kiến nghị Thủ tướng Chính phủ về điều chỉnh lộ giới đường Lương Định Của thông suốt toàn tuyến.

Cùng với đó, Sở Quy hoạch-Kiến trúc TP phối hợp với Sở TN&MT TP, UBND quận 2 rà soát, nghiên cứu điều chỉnh quy hoạch, điều chỉnh chức năng sử dụng đất đối với phần đất nằm trong lộ giới đường Lương Định Của, tham mưu đề xuất trình ủy ban xem xét.

Thành lập đoàn thanh tra việc đầu tư hạ tầng Khu đô thị An Phú - ảnh 1
Ảnh minh họa

UBND TP cũng giao Sở GTVT TP khẩn trương xác định ranh giới nút giao thông An Phú, quận 2 và cung cấp thông tin (công văn và bản vẽ) cho Sở Quy hoạch-Kiến trúc, UBND quận 2 để phục vụ công tác quản lý quy hoạch xây dựng, trật tự đô thị tại khu vực theo quy định.

Đối với Khu 3,7 ha (ký hiệu I-OM 9) dành để phục vụ tái định cư có vị trí giáp nút giao thông An Phú, để tránh gây áp lực cho nút giao thông và tạo quỹ nền đất phục vụ tái định cư tại chỗ, TP thống nhất với phương án đề xuất của Sở Quy hoạch-Kiến trúc và UBND quận 2 điều chỉnh quy hoạch khu 3,7 ha phục vụ tái định cư từ chung cư cao tầng thành nhà ở thấp tầng.

Mặt khác, giao quận 2 phối hợp với Sở Quy hoạch-Kiến trúc lập điều chỉnh cục bộ đồ án quy hoạch phân khu tỉ lệ 1/2.000, trình thẩm định, phê duyệt theo quy định.