(PL)- Thanh tra TP Hà Nội vừa công bố quyết định thanh tra các tổ chức, cá nhân liên quan để xảy ra vi phạm trật tự xây dựng dự án 8B Lê Trực, theo ý kiến kết luận của Thủ tướng và chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Hà Nội.

 

Thời điểm thanh tra từ khi chủ đầu tư khởi công xây dựng công trình đến nay và những nội dung có liên quan trước và sau thời điểm thanh tra. Thời hạn thanh tra là 45 ngày kể từ ngày 10-11.

Theo chỉ đạo của chủ tịch UBND TP Hà Nội, Thanh tra TP phải hoàn thành công tác thanh tra, kiến nghị UBND TP Hà Nội xử lý nghiêm các tổ chức, cá nhân có liên quan để xảy ra vi phạm kéo dài và nghiêm trọng, báo cáo UBND TP Hà Nội trước ngày 25-11.

Cũng liên quan đến xử lý công trình vi phạm này, Sở Xây dựng TP Hà Nội đã có văn bản đôn đốc thực hiện tiến độ, yêu cầu chủ đầu tư dự án này phải nộp phương án tháo dỡ phần xây sai phép cho cơ quan có thẩm quyền trước ngày 15-11, theo tinh thần chỉ đạo trước đó của UBND TP Hà Nội.

Trường hợp sau 17 giờ ngày 15-11, chủ đầu tư không nộp phương án phá dỡ hoặc có nộp phương án phá dỡ nhưng không đảm bảo theo đúng các yêu cầu nêu trên và các quy định của pháp luật thì các cơ quan chức năng sẽ lên phương án thực hiện việc tháo dỡ những phần vi phạm của tòa nhà.

M.NGỌC