Ngày 14/10, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc về việc tháo dỡ công trình nhà ở có nguồn gốc biệt thự tại khu đất số 2, đường Tăng Bạt Hổ, quận 5. Đồng thời giao UBND quận 5 phối hợp với Sở Xây dựng và Sở Quy hoạch Kiến trúc hướng dẫn việc cấp phép xây dựng công trình đối với khu đất sau khi tháo dỡ.

UBND TP.HCM cũng chỉ đạo Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo “Tiêu chí đánh giá và phân loại nhóm biệt thự cũ trên địa bàn TP.HCM”.

Theo Viện Nghiên cứu Phát triển TP.HCM, hiện nay TP.HCM có khoảng 1.500 biệt thự cũ. Dự thảo tiêu chí do Viện này định nghĩa biệt thự là nhà ở riêng biệt, có sân vườn, hàng rào và lối ra vào riêng biệt, có số tầng chính không quá ba tầng.

Tháo dỡ biệt thự trên đường Tăng Bạt Hổ - ảnh 1
Biệt thự cũ thuộc nhóm 3 sẽ được tháo dỡ

Đồng thời, có ít nhất ba mặt nhà trông ra sân hoặc vườn, có diện tích xây dựng không vượt quá 50% diện tích khuôn viên đất, được xác định là khu chức năng trong quy hoạch chi tiết xây dựng đô thị được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Các biệt thự xây dựng trước năm 1975 đều được coi là biệt thự cũ. Các biệt thự cũ được phân loại thành ba nhóm. Việc phân loại dựa trên chấm điểm sáu tiêu chí cụ thể. Trong đó, 3 tiêu chí chính là kiến trúc, nghệ thuật – cảnh quan đô thị – lịch sử văn hóa. Ba tiêu chí phụ gồm tính nguyên gốc – tính toàn vẹn và tình trạng chất lượng công trình.

Nhóm 1 là các biệt thự có giá trị điển hình về mặt lịch sử văn hóa, cảnh quan đô thị, kiến trúc nghệ thuật do Hội đồng phân loại biệt thự xác định, lập danh sách và UBND TP.HCM phê duyệt.

Nhóm 2 là các biệt thự không thuộc nhóm 1 nhưng có giá trị về mặt lịch sử văn hóa, cảnh quan đô thị, kiến trúc nghệ thuật do Hội đồng phân loại biệt thự xác định, lập danh sách và trình UBND TP.HCM phê duyệt. Nhóm 3 là các biệt thự không thuộc hai nhóm trên.

Nhóm 1 và nhóm 2 cần được bảo tồn theo nguyên tắc giữ nguyên hình dáng kiến trúc bên ngoài, cấu trúc bên trong, mật độ xây dựng, số tầng, độ cao. Nhóm 3 không cần bảo tồn, được phép tháo dỡ khi có nhu cầu đầu tư xây dựng công trình mới. Việc tháo dỡ thực hiện theo các quy định của pháp luật về quy hoạch, kiến trúc và pháp luật về xây dựng.

Công trình nhà ở có nguồn gốc biệt thự tại khu đất số 2, đường Tăng Bạt Hổ, quận 5 thuộc nhóm 3.

Tháo dỡ biệt thự trên đường Tăng Bạt Hổ - ảnh 2