Ngày 21 – 10, UBND TP.HCM đã chỉ đạo các sở ngành, UBND quận huyện liên quan tạo điều kiện tốt nhất cho nhà đầu tư, đơn vị thi công triển khai dự án. Đồng thời, vận động người dân, doanh nghiệp trong khu vực đồng thuận di dời, tạo điều kiện thuận lợi để thi công dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu trong giai đoạn 1.

Sở Giao thông Vận tải TP.HCM được giao trách nhiệm thu hồi, không gia hạn giấy phép các bến thủy nội địa trong khu vực ảnh hưởng đến việc thi công, vận hành công trình dự án và đề xuất phương án bồi thường thiệt hại do thu hồi giấy phép trước thời hạn.

Xem xét bố trí các vị trí làm bến thủy nội địa, các điểm neo đậu tàu thuyền, chỗ lên xuống để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân sinh hoạt, kinh doanh.

Thu hồi đất ở quận 7 và Nhà Bè để chống ngập - ảnh 1
6 cống kiểm soát triều cường được Công ty Cổ phần Xây dựng Trung Nam thực hiện theo hình thức BT ở Nhà Bè

UBND quận 7 và huyện Nhà Bè cần vận động các doanh nghiệp, người dân có đất dọc tuyến đê kè sớm giao mặt bằng để nhà đầu tư tiến hành thi công song song với việc thực hiện các thủ tục cắm ranh, thu hồi đất.

Cũng liên quan đến dự án giải quyết ngập do triều cường, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý về nguyên tắc cho phép UBND TP.HCM được áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt theo quy định tại điều 26, Luật Đấu thầu.

Theo đó, TP.HCM được lựa chọn nhà thầu đối với gói thầu tư vấn giám sát dự án giải quyết ngập do triều cường khu vực TP.HCM có xét đến yếu tố biến đổi khí hậu ở giai đoạn 1, hợp đồng BT.

Thủ tướng ủy quyền cho Chủ tịch UBND TP.HCM phê duyệt phương án lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt để lựa chọn nhà thầu tư vấn giám sát thực hiện hợp đồng BT của dự án theo đúng quy định của pháp luật về đấu thầu và chịu trách nhiệm về quyết định của mình.

Thủ tướng cũng chỉ đạo UBND TP.HCM tiếp thu ý kiến Bộ Kế hoạch Đầu tư, lựa chọn nhà thầu trong trường hợp đặc biệt đúng quy trình, thủ tục theo quy định của pháp luật về đấu thầu. Lãnh đạo TP.HCM chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin đã cung cấp và các quyết định của mình.

UBND TP.HCM đảm bảo nhà thầu được lựa chọn phải đáp ứng yêu cầu về năng lực, kinh nghiệm theo yêu cầu của gói thầu, đáp ứng về chất lượng, kỹ thuật, tiến độ, giá cả và hiệu quả kinh tế...

Thu hồi đất ở quận 7 và Nhà Bè để chống ngập - ảnh 2