TP.HCM: Buộc hơn 2.000 DN dời trụ sở khỏi chung cư - ảnh 1

Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM vừa phát đi thông báo yêu cầu hơn 2.000 doanh nghiệp phải dời trụ sở hiện đặt trong nhiều chung cư tại TP.HCM.

Lý do được Sở này nêu ra là hoạt động kinh doanh tại các chung cư đang làm ảnh hưởng đến cuộc sống của cư dân sống tại đây.

Thông báo này cũng nêu rõ: Doanh nghiệp không được kinh doanh tại căn hộ chung cư và phải nộp hồ sơ tại Phòng Đăng ký kinh doanh (Sở Kế hoạch - Đầu tư) để đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh tại căn hộ chung cư sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư (trừ phần diện tích dùng để kinh doanh của nhà chung cư) trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày Phòng Đăng ký kinh doanh ra thông báo.

Quá thời hạn này mà chưa nhận được hồ sơ đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa điểm hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư thì Phòng Đăng ký kinh doanh sẽ phối hợp với các cơ quan liên quan xử lý theo quy định của pháp luật.

Luật Nhà ở năm 2014 quy định: Sử dụng căn hộ chung cư vào mục đích không phải để ở là hành vi bị nghiêm cấm. 

Ngoài ra, khoản 7 điều 80 Nghị định số 99/2015/NĐ-CP ngày 20.10.2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Nhà ở đã nêu rõ:

Trường hợp trong giấy tờ đăng ký kinh doanh do cơ quan có thẩm quyền cấp có ghi sử dụng căn hộ chung cư làm địa điểm kinh doanh trước ngày Luật Nhà ở có hiệu lực thi hành thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân được cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh này phải chuyển hoạt động kinh doanh sang địa điểm khác không phải là căn hộ chung cư trong thời hạn 6 tháng kể từ ngày nghị định này có hiệu lực thi hành.

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy tờ đăng ký kinh doanh phải làm thủ tục điều chỉnh lại địa điểm kinh doanh ghi trong giấy tờ đăng ký kinh doanh đã cấp cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân sang địa điểm khác trong thời hạn quy định tại khoản này; quá thời hạn quy định thì tổ chức, hộ gia đình, cá nhân không được kinh doanh tại căn hộ chung cư.

Đất nền vùng ven Sài Gòn “sốt” trở lại? - ảnh 4