Ngày 14-10, UBND TP.HCM đã quyết định bổ sung tên 13 nhân vật lịch sử và một sự kiện lịch sử vào Quỹ tên đường tại TP.HCM.

Theo đó, 13 nhân vật lịch sử là: Phạm Tu, Nguyễn Cơ Thạch, Cao Đăng Chiếm, Nguyễn Văn Khối, Hoàng Trọng Mậu, Nguyễn Thị Lựu, Trần Hữu Nghiệp, Nguyễn Văn Trí, Trần Văn Sắc, Thẩm Thệ Hà, Trần Quý Kiên, Nguyễn Đình Khánh, Trần Văn Khê và một sự kiện là: 30 tháng 4.

TP.HCM có thêm 14 tên đường - ảnh 1
TP.HCM đang có nhiều tên đường tự phát

UBND TP.HCM giao Sở Văn hóa và Thể thao, các sở ngành chức năng, UBND các quận, huyện tổ chức thực hiện những vấn đề có liên quan đến việc đặt mới và sửa đổi tên đường trên địa bàn TP.HCM.

Trước đó, vào đầu năm 2014, UBND TP.HCM cũng ký quyết định bổ sung thêm 1.070 tên đường mới vào Quỹ tên đường gồm tên các nhân vật lịch sử, địa danh, tên nhà nghiên cứu, nhà hoạt động văn hóa nghệ thuật, khoa học kỹ thuật...

Theo lãnh đạo Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM, với tốc độ phát triển đô thị ngày càng nhanh, nhiều tuyến đường, tuyến phố mới không ngừng được xây dựng trên khắp địa bàn TP.HCM nên việc đặt tên để phân biệt các đường phố này là cần thiết.

TP.HCM có thêm 14 tên đường - ảnh 2