(PL)- UBND TP.HCM vừa chỉ đạo các sở, ngành thuộc khối đô thị sớm hoàn chỉnh kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm 2019. 

Trong văn bản chỉ đạo, Chủ tịch TP Nguyễn Thành Phong chỉ rõ chấp thuận cho Sở Xây dựng thực hiện, hoàn chỉnh bản đồ ngập TP; tổ chức hội nghị sơ kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình di dời các hộ dân sống trên và ven kênh rạch; chương trình cải tạo, xây dựng mới các chung cư cũ; chương trình xây dựng 20.000 căn hộ nhà ở xã hội.

Sở QH-KT được giao tiếp tục rà soát chất lượng các đồ án quy hoạch, những khu vực chậm triển khai thực hiện, ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống, quyền và lợi ích chính đáng của người dân để điều chỉnh cho phù hợp; tiếp tục hướng dẫn quận, huyện trong công tác tách thửa đất.

Sở TN&MT được giao xây dựng cơ chế tài chính, tạo nguồn thu từ quỹ đất cho TP; rà soát quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và tiến độ thực hiện các dự án đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.

Ngoài ra, TP sẽ ban hành nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TP gắn với quy hoạch điều chỉnh xây dựng vùng TP đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050; xem xét, quyết định việc áp dụng suất vốn đầu tư xây dựng công trình để tính bồi thường, hỗ trợ về nhà, công trình, vật kiến trúc; xem xét việc áp dụng cơ chế đối với từng dự án giao thông trọng điểm.

PX