Ngày 22 – 12, UBND TP.HCM đã chấp thuận đề xuất của Sở Kế hoạch Đầu tư về chủ trương chuyển đổi hình thức đầu tư một số dự án xây dựng khu cây xanh, mặt nước trong Khu công nghệ cao từ nguồn vốn ngân sách TP.HCM sang nguồn vốn xã hội hóa.

Riêng các khu vực điểm nhấn như cửa ra vào phía Bắc, phía Nam Khu công nghệ cao, cảnh quan dọc các rạch, các công viên chính trong lõi trung tâm Khu công nghệ cao tiếp tục triển khai bằng vốn ngân sách TP.HCM.

TP.HCM kêu gọi xã hội hóa ở Khu công nghệ cao - ảnh 1
Một dự án xây dựng khu cây xanh, mặt nước ở Khu công nghệ cao sẽ được xã hội hóa

UBND TP.HCM giao Ban Quản lý Khu công nghệ cao làm bên mời thầu chịu trách nhiệm tổ chức lựa chọn nhà đầu tư. Trưởng ban Quản lý Khu công nghệ cao được ủy quyền thực hiện công tác phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, kết quả sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu và danh sách nhà đầu tư đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Cũng trong ngày 22 – 12, UBND TP.HCM chấp thuận cho Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị TP.HCM đầu tư dự án Nghĩa trang Đa Phước giai đoạn 2, rộng 46ha với tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 396 tỉ đồng từ nguồn vốn ngoài ngân sách TP.HCM.

TP.HCM kêu gọi xã hội hóa ở Khu công nghệ cao - ảnh 2