Theo đó, TP kiến nghị gỡ vướng cho 63 dự án nhà ở thương mại có nguồn gốc đất do đền bù đất nông nghiệp hoặc đất chuyên dùng.

63 dự án này đều được xác định là đất ở trong đồ án quy hoạch được duyệt, được công nhận chủ đầu tư, chấp thuận đầu tư theo Nghị định 11/2013 không yêu cầu phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp.

Tuy nhiên, từ khi Nghị định số 99/2015 có hiệu lực, nhà đầu tư phải có quyền sử dụng đất ở hợp pháp mới được xem xét công nhận chủ đầu tư.

Do đó, TP.HCM kiến nghị Thủ tướng chấp thuận cho TP được thực hiện thủ tục chấp nhận đầu tư các dự án trên. Cụ thể, TP đưa ra kiến nghị đối với 58 dự án (45 dự án có văn bản công nhận chủ đầu tư đã hết hiệu lực, bảy dự án còn hiệu lực chấp thuận chủ trương đầu tư nhưng chưa công nhận chủ đầu tư và sáu dự án đã chấp thuận đầu tư nhưng chưa ban hành quyết định thu hồi, giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất), nhà đầu tư phải thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo quy định của Luật Đầu tư.

Đối với năm dự án còn lại, trường hợp yêu cầu chủ đầu tư thực hiện lại thủ tục quyết định chủ trương đầu tư theo Luật Đầu tư và công nhận chủ đầu tư theo Luật Nhà ở, phải hủy bỏ các quyết định thu hồi, giao đất hoặc chuyển mục đích sử dụng đất hoặc Nhà nước phải hoàn trả nghĩa vụ tài chính mà chủ đầu tư đã thực hiện.