(PL)- Trong văn bản mới đây gửi Pháp Luật TP.HCM cùng một số cơ quan báo chí, Sở TN&MT TP.HCM cho biết như trên.

Theo đó, Văn phòng đăng ký đất đai TP trực thuộc sở này trên cơ sở hợp nhất Văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất TP và các văn phòng tương tự tại 24 quận/huyện. Văn phòng này và các chi nhánh văn phòng đăng ký đất đai quận/huyện đã bắt đầu hoạt động từ ngày 1-7.

Sở TN&MT cho biết công tác tiếp nhận và giao trả hồ sơ cho các tổ chức, cá nhân theo cơ chế “một cửa” vẫn hoạt động bình thường (đối với tổ chức nộp tại Văn phòng đăng ký đất đai TP và đối với cá nhân nộp tại các chi nhánh). Về quy trình thực hiện thì phí, lệ phí vẫn theo quy định hiện hành.

08. 355.15736 là số điện thoại đường dây nóng hỗ trợ nhu cầu thông tin và giải đáp cho các tổ chức, cá nhân để giải quyết kịp thời các vướng mắc trong giai đoạn chuyển tiếp hoạt động của văn phòng.

PV