(PL)- Ngày 21-5, Ban Quản lý dự án đường sắt đô thị TP.HCM cho biết đang đề nghị điều chỉnh bổ sung tổng mức đầu tư của dự án tàu điện ngầm Bến Thành - Tham Lương (tuyến metro số 2, giai đoạn 1).

Dự án này đã được phê duyệt với tổng mức đầu tư gần 1,4 tỉ USD, được vay từ Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB, 540 triệu USD), Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW, 313 triệu USD) và Ngân hàng Đầu tư châu Âu (EIB, 195 triệu USD). Nay có thể phải điều chỉnh tăng tổng mức rất lớn với mức dự kiến mới sẽ là 2,2 tỉ USD. Được biết các nhà tài trợ sẵn sàng xem xét bổ sung vốn nhưng vẫn chờ yêu cầu chính thức về việc tài trợ bổ sung. Theo Sở GTVT, tổng mức đầu tư dự kiến điều chỉnh lớn hơn nhiều so với tổng mức đã được phê duyệt nên việc đề nghị bổ sung là cần thiết song cần rà soát, điều chỉnh cho phù hợp.

Tuyến metro số 2 đoạn Bến Thành - Tham Lương đã chậm khởi công và sẽ hoàn thành theo kế hoạch ban đầu (dự kiến khai thác trong năm 2018). Kế hoạch này được điều chỉnh, bắt đầu từ năm 2016 sẽ thực hiện việc bồi thường và dự kiến phải đến năm 2019 mới hoàn thành xây dựng và chính thức khai thác vào năm 2020.

G.NGHĨA