(PL)- Mới đây, thông tin với đoàn giám sát của Thường trực HĐND TP.HCM một số dự án tại xã Phong Phú (huyện Bình Chánh), ông Nguyễn Hữu Nghiệp, Chủ tịch UBND xã Phong Phú, cho biết người dân rất vui mừng khi được giải thoát khỏi dự án “treo”.

 

Tuy nhiên, người dân vẫn không yên tâm, không dám bỏ số tiền lớn ra để đầu tư vì phải bỏ vốn nhiều chỉ để thực hiện trong vòng năm năm. Có khi người dân bỏ tiền ra đầu tư chưa lấy lại được vốn thì đã phải bàn giao mặt bằng.

Chủ tịch UBND xã Phong Phú nêu nguyện vọng của người dân là mong Nhà nước sớm thực hiện quy hoạch hoặc công bố thời gian triển khai để người dân có thể tính toán làm ăn, ổn định cuộc sống.

Ông Phạm Văn Đông, Trưởng ban Kinh tế-Ngân sách HĐND TP, cho biết tuần tới HĐND TP sẽ làm việc với UBND TP để giám sát việc thực hiện lập, tổ chức thực hiện và quản lý quy hoạch trên địa bàn TP trong thời gian qua...

VIỆT HOA