Xử lý triệt để công trình đưa vào sử dụng khi chưa nghiệm thu phòng cháy, chữa cháy

kịp thời chấn chỉnh những hạn chế yếu kém, xử lý nghiêm những cá nhân, tổ chức vi phạm các quy định về an toàn PCCC và xử lý triệt để những công trình chưa hoàn tất các thủ tục nghiệm thu về PCCC đã đưa vào hoạt động.

Các cơ quan, đơn vị liên quan được giao tham mưu điều chỉnh những quy định còn bất cập, vướng mắc, thiếu khả thi trong công tác quản lý chung cư, nhà cao tầng, trong đó đề xuất những chế tài, nâng cao mức xử phạt và biện pháp khắc phục hậu quả đối với chủ đầu tư cho sử dụng công trình khi chưa nghiệm thu PCCC.

UBND các quận, huyện có trách nhiệm hướng dẫn những kiến thức cơ bản về phòng ngừa cháy nổ; kỹ năng, biện pháp chữa cháy, thoát hiểm trong cộng đồng dân; tổ chức huấn luyện nghiệp vụ về PCCC cho lực lượng tại chỗ; duy trì hoạt động của lực lượng dân phòng, bảo vệ dân phố trong công tác đảm bảo an ninh trật tự và PCCC; kịp thời ngăn chặn những chủ đầu tư có dấu hiệu đưa công trình vào sử dụng khi chưa được nghiệm thu PCCC.