Kết luận Thanh tra số 2696/KL-UBND ngày 4-6-2019 về việc thanh tra toàn diện đối với dự án Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An được thực hiện theo Quyết định số 696/QĐ-UBND ngày 27-2-2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Long An đối với Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường. Đây là dự án do Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng BĐS Hưng Thịnh làm chủ đầu tư.

Yêu cầu chủ đầu tư Hưng Thịnh Cát Tường sớm hoàn thiện pháp lý - ảnh 1
Kết luận Thanh tra của UBND tỉnh Long An thể hiện quan điểm nhất quán của UBND tỉnh về việc tạo điều kiện tốt nhất cho chủ đầu tư hoàn thiện hồ sơ pháp lý dự án.

Tại kết luận thanh tra này, UBND tỉnh Long An chỉ ra những thiếu sót của chủ đầu tư dự án khi chậm trễ trong quá trình thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cho dự án; thiếu sự gắn kết các sở và UBND huyện Đức Hoà (là các cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền) với chủ đầu tư. Điều đó dẫn đến việc dự án triển khai còn chậm, phát sinh khiếu nại liên quan đến dự án.

Từ những vướng mắc trên, Chủ tịch UBND tỉnh Long An Trần Văn Cần chỉ đạo: Yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn thiện hồ sơ pháp lý đúng tiến độ; các sở ngành, địa phương liên quan ngoài việc kiểm điểm trách nhiệm phải theo dõi, đôn đốc và tạo điều kiện cho chủ đầu tư triển khai các bước tiếp theo của dự án.

Theo ông Trần Văn Tuấn, Giám đốc dự án, Chủ đầu tư luôn tuân thủ những quy định pháp luật hiện hành. Do đó, trong quá trình thực hiện dự án, song song với việc thực hiện thủ tục hành chính cần hoàn thiện cơ bản hạ tầng cơ sở  để kịp tiến độ. Trong đó, công tác thương lượng thu hồi đất, bồi thường giải phóng mặt bằng, chủ đầu tư chấp nhận bồi thường gấp đôi so với giá đất ngoài quy hoạch khu vực xung quanh. Hiện giá bồi thường cho người dân là 10 tỉ đồng/ha, trong khi đó đất nông nghiệp không có đường đi lân cận ngoài dự án chỉ 5 tỉ đồng/ha.

Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường được thực hiện từ chủ trương của UBND tỉnh Long An nhằm giải quyết về nhu cầu nhà ở cho công nhân, người lao động trong khu vực cũng như xây dựng hệ thống hạ tầng kỹ thuật hoàn chỉnh, khai thác, sử dụng hợp lý quỹ đất tại địa phương.

Khu dân cư Hưng Thịnh Cát Tường có diện tích 94.895m2 tại xã Đức Lập Thượng, huyện Đức Hoà, tỉnh Long An. Dự án đã được UBND tỉnh Long An chấp thuận chủ trương đầu tư và UBND huyện Đức Hoà phê duyệt quy hoạch xây dựng chi tiết tỷ lệ 1/500 là dự án khu dân cư.

Trong đề án quy hoạch, dự án Hưng Thịnh Cát Tường bao gồm nhà ở và đất ở thuộc trường hợp tự thoả thuận nhận chuyển nhượng QSD đất của hộ gia đình, cá nhân theo quy định tại Điều 73 Luật Đất đai năm 2013. Dự án cũng phù hợp với quy hoạch sử dụng đất của huyện theo Quyết định số 2798/QĐ-UBND ngày 14-8-2018 của UBND tỉnh về việc điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020.