Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025

Sáng 17-10, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 bước vào ngày làm việc thứ ba. Đại hội đã biểu quyết thông qua danh sách chính thức gồm 72 ứng viên để bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI.
Đại hội cũng đã biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 gồm có 65 Ủy viên Ban Chấp hành.

Trong số 72 ứng viên sẽ bầu ra 61 người vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025, khuyết 4 vị trí. Các vị trí khuyết sẽ được bổ sung sau đại hội.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 1
Các đại biểu tại Đại hội Đảng bộ TP.HCM lần thứ XI. Ảnh: THANH VŨ

Trong số 72 ứng viên được giới thiệu để bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ khóa XI có 47 trường hợp tái cử và 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu.
Số trường hợp được giới thiệu tái cử cho khóa XI giảm 22 trường hợp so với khóa X (có 69 người).
Về 25 trường hợp được giới thiệu ứng cử lần đầu có cả trường hợp là Chủ tịch UBND cấp quận được giới thiệu.

Bầu Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2020-2025 ảnh 2
Các đại biểu bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Đảng bộ TP.HCM nhiệm kỳ 2020-2025. Ảnh: LONG HỒ 

Số lượng cán bộ nữ được giới thiệu là 13 người. Tuổi bình quân của các ứng viên được giới thiệu bầu vào Ban Chấp hành Đảng bộ TP.HCM khóa mới là 48,4 tuổi.
Trong đó có 7 trường hợp là đảng viên trẻ, đảng viên nữ trẻ tuổi nhất sinh năm 1984, đảng viên nam trẻ tuổi nhỏ nhất sinh năm 1982.
Trong buổi sáng, đại hội tiến hành công tác bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ TPHCM khóa XI. Kết quả sẽ được công bố chiều cùng ngày.