Bế mạc phiên họp 34 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Luật Nghĩa vụ quân sự (sửa đổi), Luật Thú y (sửa đổi), Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và HĐND, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Tổ chức Chính phủ (sửa đổi), Luật An toàn, vệ sinh lao động. UBTV cũng cho ý kiến về việc sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản pháp luật bảo đảm thi hành Luật Tổ chức Quốc hội.

Sáng cùng ngày, UBTV Quốc hội cũng đã cho ý kiến về việc chuẩn bị tổ chức Đại hội đồng Liên minh Nghị viện Thế giới lần thứ 132 (IPU-132) sẽ diễn ra tại Hà Nội vào tháng 3-2015. Dự kiến IPU-132 tổ chức tại Hà Nội sẽ có hơn 1.300 đại biểu thuộc 160 quốc gia, vùng lãnh thổ trên thế giới tham dự. Cho đến nay đã có 60 đoàn công tác của các nước đã sang Việt Nam để liên hệ, chuẩn bị cho đoàn đại biểu của nước họ tham gia IPU-132.

“Đây là một sự kiện có ý nghĩa chính trị, đối ngoại quan trọng với quy mô lớn, tính chất toàn cầu tổ chức tại Việt Nam. Là nước chủ nhà, chúng ta phải chuẩn bị tốt nhất để IPU-132 thành công, thành công của sự kiện cũng là thành công của Việt Nam. Việc chuẩn bị không cần hình thức, phô trương mà phải làm thực chất” - Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng nhấn mạnh.

Chủ tịch Quốc hội yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương đã được giao nhiệm vụ chuẩn bị cho IPU-132 cần chuẩn bị kỹ lưỡng những nội dung dự kiến sẽ được đưa ra tại IPU-132. Đó là những vấn đề lớn của khu vực và quốc tế mà nghị viện các nước cùng quan tâm như hòa bình, dân chủ, tiến bộ và công bằng xã hội cũng như phòng, chống khủng bố, bình đẳng giới, bảo vệ nguồn nước…

TRỌNG PHÚ