Bí thư TP.HCM: Cần đổi mới thực chất việc quy hoạch, đề bạt cán bộ

Ngày 18-1, Ban Tổ chức Thành ủy TP.HCM đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2022.

Làm cán bộ - cần trước hết là đạo đức làm người

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên chia sẻ: Trong bối cảnh khó khăn do dịch COVID-19 nhưng cán bộ ngành tổ chức xây dựng Đảng các cấp của Đảng bộ TP.HCM vừa tham gia tích cực phòng chống dịch vừa bám sát nhiệm vụ chính trị theo chương trình kế hoạch đề ra, nhất là tham mưu việc triển khai thực hiện nghị quyết của Đảng, đề án, kế hoạch và công tác tổ chức nhân sự.

Tuy nhiên, ông Nên cũng chỉ ra những mặt còn hạn chế, tồn tại của công tác tổ chức xây dựng Đảng. Ông cho rằng so với yêu cầu nhiệm vụ công tác xây dựng tổ chức Đảng còn nhiều việc phải tiếp tục phấn đấu với một quyết tâm cao mới có thể đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Trong năm 2022, Bí thư Thành ủy đề nghị Ban Tổ chức Thành ủy tiếp tục triển khai tham mưu thực hiện các nghị quyết từ trung ương, Bộ Chính trị, Ban bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, những hướng dẫn, kết luận trên lĩnh vực về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Theo ông Nên, cần quyết tâm thực hiện cho bằng được việc đưa nghị quyết vào cuộc sống, trọng tâm là xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng và đạo đức. “Chúng ta đã triển khai một bước và tiếp tục quan tâm công tác tư tưởng chính trị đạo đức, lối sống, trước hết đạo đức làm người, tư cách của một cán bộ đảng viên, nhất là tư cách của một cán bộ lãnh đạo. Mỗi ngày chúng ta phải rèn luyện, tu dưỡng, nỗ lực để xây dựng mình cho tốt hơn” - ông Nên nói.

Ông cũng cho rằng cán bộ đảng viên phải nêu cao tinh thần tự giác học tập, rèn luyện, quan trọng là thấu hiểu chính mình. “Đã có nhiều quy định và mỗi người phải tự quản trị bản thân, nạp năng lượng tích cực để có bản lĩnh vượt qua thử thách để hoàn thành nhiệm vụ” - ông nói.

Bí thư TP.HCM: Cần đổi mới thực chất việc quy hoạch, đề bạt cán bộ ảnh 1
Bí thư Thành ủy TP.HCM Nguyễn Văn Nên phát biểu tại hội nghị. Ảnh: TL

635 là số cán bộ thuộc diện Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM quản lý được điều động, phân công, bổ nhiệm trong năm 2021.

Mạnh dạn đưa cán bộ trẻ về cơ sở

Trong công tác xây dựng Đảng nói chung và công tác cán bộ nói riêng, Bí thư Thành ủy cho rằng phải kết hợp chặt chẽ giữa xây và chống, xây là chủ yếu. “Cần đổi mới thực chất khâu đánh giá cán bộ, quy hoạch, đề bạt cán bộ; đồng thời cần phải làm tốt hơn, bài bản hơn, chất lượng hơn về công tác cán bộ. Phải lắng nghe ý kiến của quần chúng nhân dân có liên quan đến cán bộ” - ông Nên nói.

Cùng với đó cần chăm lo bồi dưỡng, uốn nắn, chấn chỉnh về tâm lý, tư tưởng, quan tâm đến chính sách cán bộ để cán bộ yên tâm cống hiến. Đồng thời cần động viên kịp thời, khích lệ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám đột phá. Tiếp tục quan tâm tạo nguồn cán bộ trẻ, cán bộ nữ, mạnh dạn bố trí cán bộ trẻ về cơ sở để chuẩn bị nguồn cán bộ kế cận cho các giai đoạn tiếp theo. “Đó là trách nhiệm của từng cấp ủy, trách nhiệm của công tác tổ chức cán bộ” - ông Nên yêu cầu.

Về đội ngũ cán bộ tổ chức xây dựng Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Văn Nên lưu ý phải đủ số lượng, có kiến thức chuyên môn sâu, am tường nghiệp vụ, phẩm chất đạo đức cách mạng, phải gương mẫu. Các cấp ủy, người đứng đầu và toàn hệ thống công tác tổ chức xây dựng Đảng tăng cường kiểm tra, giám sát và phát hiện, xử lý nghiêm các tiêu cực trong công tác cán bộ. “Từng đồng chí tự soi rọi lại mình, đề ra kế hoạch khắc phục những hạn chế cho mình, cố gắng quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ” - ông Nên yêu cầu.

Đào tạo cán bộ từ nguồn công nhân, trí thức

Báo cáo tại hội nghị, Phó Trưởng Ban thường trực Ban Tổ chức Thành ủy Huỳnh Cách Mạng cho biết năm qua, Ban Tổ chức Thành ủy đã củng cố, kiện toàn hệ thống chính trị cơ sở kịp thời, đảm bảo theo hướng tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đủ điều kiện đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ công tác phòng chống dịch COVID-19 gắn với nâng cao hiệu lực, hiệu quả toàn diện trong cả hệ thống chính trị từ TP đến cơ sở.

Trong năm 2022, ông Huỳnh Cách Mạng cho biết Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tập trung thực hiện năm nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó nổi bật là nâng cao hiệu quả thực hiện các chương trình đào tạo nguồn cán bộ lãnh đạo quản lý trẻ tuổi; cán bộ lãnh đạo, quản lý xuất thân từ công nhân.

Về việc đào tạo thạc sĩ, tiến sĩ, Ban Tổ chức Thành ủy sẽ tiếp tục nghiên cứu, bổ sung chính sách thu hút, sử dụng nguồn nhân lực chất lượng cao, lực lượng trí thức trẻ tuổi có trình độ thạc sĩ trở lên. Nâng cao hiệu quả công tác tuyển chọn, đề bạt cán bộ lãnh đạo theo hướng thi tuyển công khai, minh bạch.