Bị xử phạt nếu phân biệt đối xử với người nhiễm HIV

Theo đề xuất của Bộ, phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền 100.000-300.000 đồng đối với một trong các hành vi sau đây: Yêu cầu xét nghiệm HIV hoặc yêu cầu xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với học sinh, sinh viên, học viên hoặc người đến xin học; từ chối mai táng, hỏa táng người chết vì lý do liên quan đến HIV. Phạt tiền 5-10 triệu đồng đối với hành vi yêu cầu xét nghiệm hoặc xuất trình kết quả xét nghiệm HIV đối với người lao động dự tuyển, từ chối tuyển dụng vì lý do người dự tuyển nhiễm HIV (trừ một số nghề phải xét nghiệm HIV trước khi tuyển dụng theo quy định của Chính phủ)…

Phạt tiền 5-10 triệu đồng nếu từ chối tiếp nhận học sinh, sinh viên, học viên vì lý do người đó nhiễm HIV; cha, mẹ bỏ rơi con chưa thành niên nhiễm HIV; tách biệt, hạn chế, cấm đoán học sinh, sinh viên, học viên tham gia các hoạt động, dịch vụ của cơ sở vì lý do người đó nhiễm HIV…