Bianfishco trả được gần 350 tỉ đồng nợ

Theo đó, tính đến nay, Bianfishco đã trả khoảng 47,5 tỉ đồng nợ nông dân, đã giảm nợ vay ngân hàng 300 tỉ đồng. Bianfishco cũng cho biết đã làm việc với Công ty Mua bán nợ và tài sản tồn đọng của doanh nghiệp (Bộ Tài chính) để thỏa thuận về phương án xử lý nợ tiền cá khoảng 240 tỉ đồng. Trước mắt hai bên thống nhất công ty trên nhận nợ và trực tiếp trả nợ cho nông dân.

Cuối tuần qua ngành chức năng của TP Cần Thơ đã làm việc với Bianfishco. Đại diện Bianfishco đề nghị BHXH TP Cần Thơ không phạt tiền BHXH mà công ty chậm nộp, đồng thời cam kết thanh toán tiền nợ BHXH. Biafishco cũng đề nghị Công ty TNHH MTV Xây dựng hạ tầng KCN Cần Thơ không thu lãi và giảm tiền thuê đất.

GIA TUỆ

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

Đa dạng đề cử giải thưởng Fair Play 2022

(PLO)- Hội đồng thẩm định giải thưởng Fair Play báo Pháp Luật TP.HCM đã họp và thảo luận trong gần 20 đề cử của các nhà chuyên môn, nhà báo, trọng tài, người hâm mộ… nhằm chọn ra năm đề cử chính thức trước khi hơn 150 lá phiếu bình chọn được gửi đến những nhà chuyên môn.
Giải pháp để bứt phá cho 2023

Giải pháp để bứt phá cho 2023

(PLO)- Trong khi chờ tác động tích cực lan tỏa đến Việt Nam thì trong thời gian chờ đợi, TP.HCM cần đặc biệt tập trung vào nội lực của kinh tế TP, trong đó phát huy các lĩnh vực y tế, giáo dục, văn hóa, thể thao như là một ngành công nghiệp dịch vụ.