BIDV chào bán 4.000 tỉ đồng trái phiếu kỳ hạn 7 và 10 năm

Nhằm hỗ trợ khách hàng tối ưu hóa nguồn vốn đầu tư với khả năng sinh lời cao, rủi ro thấp, từ ngày 12-11 đến ngày 11-12, BIDV mở bán trái phiếu BIDV 2018 kỳ hạn bảy năm và 10 năm.

Khách hàng mua trái phiếu là các tổ chức, cá nhân Việt Nam và tổ chức, cá nhân nước ngoài, không bao gồm các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, công ty con của tổ chức tín dụng.

Lãi suất trái phiếu kỳ hạn bảy và 10 năm cao hơn lần lượt 0,8%-1,0%/năm so với trung bình lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân kỳ hạn 12 tháng.

Kỳ hạn thực tế của trái phiếu sẽ rút ngắn tương ứng còn hai năm, năm năm khi BIDV mua lại trái phiếu trước hạn. Người sở hữu trái phiếu có quyền bán, cho, tặng hoặc để lại thừa kế trái phiếu hoặc được cầm cố tại chi nhánh BIDV với lãi suất có thể chỉ bằng lãi suất trái phiếu.

Mệnh giá là 10 triệu VND/ trái phiếu và khách hàng cần mua tối thiểu là 10 trái phiếu đối với trái phiếu bảy năm và tối thiểu là một trái phiếu kỳ hạn 10 năm.

Mọi chi tiết vui lòng liên hệ các chi nhánh BIDV trên toàn quốc hoặc gọi số 1900 9247.

Du lịch Đà Nẵng trở lại ấn tượng

Du lịch Đà Nẵng trở lại ấn tượng

(PLO)-  Lũy kế 7 tháng đầu năm, Đà Nẵng đã phục vụ gần 1,9 triệu lượt khách, tăng 83% so với cùng kỳ 2021, gần 70% cơ sở lưu trú du lịch hoạt động trở lại.