Bình Phước triển khai đề án,kế hoạch thực hiện NQ Trung ương 6

Ngày 13-4, Bình Phước tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai các đề án, kế hoạch thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII. Ông Nguyễn Văn Lợi, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy và ông Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh, trực tiếp triển khai các kế hoạch, đề án.

Bình Phước triển khai đề án,kế hoạch thực hiện NQ Trung ương 6 ảnh 1
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi quán triệt tại hội nghị về Nghị quyết 18/NQ-TW và Nghị quyết 19/NQ-TW.

Triển khai đề án của Tỉnh ủy Bình Phước thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW (một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả) và Nghị quyết số 19-NQ/TW (về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập), Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Lợi nhấn mạnh: Đề án của Tỉnh ủy Bình Phước thực hiện hai nghị quyết trên được triển khai sẽ có ý nghĩa chính trị to lớn. Đây là bước quan trọng đưa nghị quyết vào thực tiễn nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của Nhà nước, phát huy tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức; giữ vững ổn định chính trị, xã hội, đáp ứng yêu cầu phát triển của tỉnh.

Đề án thể hiện quyết tâm của Đảng bộ tỉnh trong đổi mới tư duy về tinh giản bộ máy, biên chế một cách đồng bộ, toàn diện cả về cơ chế lãnh đạo, quản lý điều hành nhằm tạo sự thống nhất trong ý chí và hành động của cả hệ thống chính trị và là bước đổi mới quan trọng trong công tác tổ chức, khắc phục được những hạn chế, yếu kém đang tồn tại hiện nay.

Theo ông Lợi, đề án này thực hiện theo mục tiêu “4 giảm, 4 tăng”. Theo đó, bước đầu tạm tính cấp tỉnh và cấp huyện giảm 57 cơ quan hành chính, 107 đơn vị sự nghiệp, 180 cấp trưởng, 280 cấp phó, 150 trưởng phòng và 250 phó phòng của, cơ quan cấp tỉnh. Ước mỗi năm tiết kiệm ngân sách hàng trăm tỉ đồng chi thường xuyên cho bộ máy.

Về lộ trình: Quý I-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã duyệt đề án thực hiện điểm của huyện Phú Riềng, Lộc Ninh và thị xã Phước Long. Quý II-2018, các đơn vị xây dựng xong đề án sắp xếp, Ban, Thường vụ Tỉnh ủy xét duyệt đề án của Văn phòng Tỉnh ủy và các đơn vị trong toàn tỉnh. Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy phê duyệt đề án, các đơn vị triển khai thực hiện ngay. Quý I-2019 sẽ sơ kết các đơn vị thí điểm, rút kinh nghiệm thực hiện toàn tỉnh.

Đối với kế hoạch thực hiện Nghị quyết 20/NQ-TW (về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới, Nghị quyết 21/NQ-TW (về công tác dân số trong tình hình mới), ông Nguyễn Văn Trăm, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh khi triển khai đã khẳng định: Việc thực hiện hai kế hoạch này sẽ tạo bước chuyển biến quan trọng nâng cao chất lượng công tác giáo dục, đào tạo và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân; công bằng xã hội từng bước được bảo đảm.

Thay mặt Thường trực Tỉnh ủy kết luận và chỉ đạo hội nghị, Phó Bí thư Tỉnh ủy Lê Văn Châu quán triệt: Trước hết ban thường vụ cấp ủy, bí thư cấp ủy nâng cao trách nhiệm trong việc chỉ đạo xây dựng và thực hiện đề án và kế hoạch của cấp mình một cách nghiêm túc, trách nhiệm cao.

 Trong quá trình thực hiện, cần bám sát đề án và kế hoạch của Tỉnh ủy, nhất là những quan điểm, nguyên tắc; vận dụng phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị; phát huy sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm; đảm bảo đúng lộ trình, tiến độ thời gian. 

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Cùng lên tiếng: Ma trận cò đất vùng ven TP.HCM

Ngày 12-4 vừa qua, 2 huyện Củ Chi và Hóc Môn đã xúc tiến đầu tư toàn diện thành công. Hàng loạt biên bản ghi nhớ đầu tư trên 16,2 tỉ USD đã được ký kết. Ngay lập tức, giá đất từ đất vườn, đất ruộng, đất trồng cây… ở 2 huyện này đã tăng dựng đứng trên 50%. Ảo về giá, loạn về “cò” đang là thực tế ở Củ Chi và Hóc Môn.