Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu

Ngày 27-7, Bộ Công thương ra công văn số 4481 công bố danh mục hàng hóa, dịch vụ thiết yếu.

Trước đó, thực hiện chỉ thị 16 của Thủ tướng về các biện pháp cấp bách phòng chống COVID-19, một số nội dung của chỉ thị, nhất là khái niệm hàng hóa thiết yếu còn chưa được hiểu và thực hiện thống nhất, gây khó khăn cho doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh hàng hóa thiết yếu. 

Đồng thời trên cơ sở kiến nghị của một số doanh nghiệp, hiệp hội ngành hàng, Bộ Công thương đề nghị Sở công thương các địa phương rà soát, tham mưu cho UBND tỉnh, cho phép lưu thông khi thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 đối với một số nhóm mặt hàng thiết yếu như sau:

- Nhóm thực phẩm (bao gồm các mặt hàng theo danh mục phụ lục II, phục lục III và mục 3, 4, 5, 6, 7, 8 phụ lục IV ban hành kèm nghị định số 15/2018/NĐ-CP ngày 2-2-2018 của chính phủ hướng dẫn một số điều của Luật An toàn thực phẩm, cụ thể tại phụ lục đính kèm.

- Nhóm hàng hóa nguyên liệu phục vụ (bao gồm các mặt hàng như sắt, thép, phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, thức ăn chăn nuôi...)

- Nhóm nhiên liệu, năng lượng (như xăng dầu, khí dầu mỏ hóa lỏng, than...).

- Và các mặt hàng khác theo nhu cầu phục vụ sản xuất, sinh hoạt của địa phương.

Cụ thể danh mục kèm theo như sau:

Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu ảnh 1

Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu ảnh 2

Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu ảnh 3

Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu ảnh 4

Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu ảnh 5

Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu ảnh 6

Bộ Công thương hoả tốc công bố danh mục sản phẩm thuộc hàng hóa thiết yếu ảnh 7