Bộ GD&ĐT lấy ý kiến giáo viên về sách giáo khoa lớp 2, lớp 6

Bộ GD&ĐT vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT về việc tổ chức góp ý các bản mẫu SGK lớp 2, lớp 6 biên soạn theo chương trình giáo dục phổ thông 2018.

Đợt 1, mỗi Sở GD&ĐT chọn giáo viên/môn học để nghiên cứu, góp ý các bản mẫu SGK qua website của các nhà xuất bản. Địa chỉ website của các nhà xuất bản, tài khoản và mẫu phiếu góp ý được Bộ GD&ĐT gửi qua địa chỉ email của Sở GD&ĐT. Thời gian góp ý từ ngày 27-11 đến 9-12.

Đợt 2, Sở GD&ĐT chỉ đạo các trường nhận tài khoản, hướng dẫn giáo viên được phân công dạy lớp 2, lớp 6 năm học 2020 -2021 vào website của các nhà xuất bản để nghiên cứu, góp ý bản mẫu SGK đã được hoàn thiện sau góp ý đợt 1. Các trường đưa việc tìm hiểu nội dung các bản mẫu SGK vào sinh hoạt tổ chuyên môn để nghiên cứu, góp ý, chuẩn bị việc đề xuất lựa chọn SGK, bắt đầu từ ngày 25-12.

Đợt 3, thông báo cho giáo viên, cán bộ quản lý tìm hiểu, góp ý các bản mẫu SGK đã được các nhà xuất bản hoàn thiện, đưa lên website của các xuất bản trước khi in và phát hành.

SGK theo chương trình giáo dục phổ thông 2018 được thẩm định theo Thông tư 33/2017 và Thông tư 23/2020.

Hội đồng quốc gia thẩm định SGK gồm có trung bình từ 7-15 thành viên. Mỗi thành viên hội đồng nhận bản thảo SGK và nghiên cứu độc lập (15 ngày). Hội đồng làm việc tập trung để thảo luận trong năm ngày cho mỗi bản thảo gồm các nội dung: Nghe tác giả báo cáo về nội dung bản thảo SGK; thảo luận tập trung công khai về bản thảo SGK; công bố kết quả trực tiếp cho tác giả để tác giả biết nội dung chi tiết đánh giá của hội đồng để thảo luận, tiếp thu, chỉnh sửa và có ý kiến phản biện lại hội đồng nếu có.

Hội đồng quốc gia thẩm định SGK được thực hiện theo hai vòng (vòng một, vòng hai), dựa trên các tiêu chí, tiêu chuẩn và các minh chứng cần đạt của từng bản thảo SGK và kết luận ở ba mức: đạt; đạt nhưng cần sửa chữa; không đạt.

SGK lớp 1 có ‘sạn’, chủ biên phải chịu trách nhiệm
SGK lớp 1 có ‘sạn’, chủ biên phải chịu trách nhiệm

(PL)- Đại diện hội đồng thẩm định cho rằng nhóm tác giả phải chịu trách nhiệm hoàn toàn về những “hạt sạn” trong sách giáo khoa lớp 1 vì hội đồng đã khuyến cáo nhưng nhóm tác giả vẫn giữ quan điểm của mình.

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

Nóng hôm nay: Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu

(PLO)-  Nóng hôm nay ngày 18-8: Diễn viên Hồng Đăng tường trình sự việc ở Tây Ban Nha là 'sự cố bất khả kháng'; Làn sóng nghỉ việc gia tăng, doanh nghiệp đau đầu; Từ vụ vẽ bậy cầu Thủ Thiêm 2: Kiến nghị gắn camera giám sát nhiều công trình; Những mô hình cải cách hành chính đột phá ở TP.HCM...