Bộ GD&ĐT cho phép SV ĐH Hùng Vương thi tại trường khác

Đồng thời, Bộ giao cho các trường ĐH Sài Gòn, ĐH Mở TP.HCM, ĐH Công nghệ TP.HCM, ĐH Nông lâm (ĐH Huế) tiếp nhận những sinh viên năm cuối của Trường ĐH Hùng Vương TP.HCM có đủ điều kiện và tự nguyện, thuộc các chuyên ngành phù hợp để tổ chức thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp theo đúng quy định. Sau khi thi, bảo vệ khóa luận tốt nghiệp xong, các trường ĐH nêu trên báo cáo ngay kết quả về Bộ GD&ĐT để quyết định việc cấp bằng tốt nghiệp.

Q.DŨNG