Bộ GD&ĐT phủ nhận chuyện “bật đèn xanh”

Bộ GD&ĐT khẳng định: Không cho phép các hội đồng chấm thi tự xây dựng và sử dụng các hướng dẫn chấm thi khác với hướng dẫn của Bộ GD&ĐT. Bộ yêu cầu các sở GD&ĐT trong vùng báo cáo sự việc trên, nếu phát hiện sai phạm sẽ xử lý nghiêm.

Cũng theo thông cáo báo chí, trước đó, giám đốc Sở GD&ĐT Đồng Tháp gửi công văn đề nghị cho tổ chức cuộc họp gồm một số đại diện các hội đồng chấm thi của các tỉnh trong vùng để “thảo luận hướng dẫn chấm và biểu điểm các môn thi tự luận của Bộ GD&ĐT ở từng môn thi”. Xét thấy nội dung cuộc họp trên là không trái với các quy định của quy chế thi, Bộ đã có công văn đồng ý. 

BẢO PHƯỢNG