Bộ Giao thông vận tải có thêm thứ trưởng

Ông Thể sinh năm 1966, quê quán huyện Tháp Mười (Đồng Tháp), học vị tiến sĩ.

Ông từng kinh qua các chức vụ Phó giám đốc Sở GTVT Đồng Tháp, Bí thư Huyện ủy Tân Hồng (Đồng Tháp)…

Theo Quang Minh Nhật (TNO)